Účetní Služby

Daňové poradenství

 • poradenství právnickým a fyzickým osobám
 • zpracování daňových přiznání
 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • silniční daň
 • daň z nemovitosti
 • daň z převodu nemovitosti
 • daň darovací a dědická
 • zastupování správci daně během vytýkacího, či daňového řízení
 • optimalizace daňových povinností
 • daňový dohled pro firmy vlastnící účtárnu
 • Podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob v termínech 31. 3. a 30. 6.
 • V rámci nabízených služeb daňového poradenství vám nabízíme servis v průběhu roku. Můžete se na nás obracet s nejasnostmi v účetnictví, žádat o konzultaci problémových daňových případů, nechat si provést kontrolu svého účetnictví anebo žádat o optimalizaci daňového základu.
 • V případě potřeby vás můžeme zastupovat v úředních záležitostech, jako je komunikace s Finančním úřadem, zdravotní pojišťovnou, ale i s Českou správou sociálního zabezpečení.

Vedení účetníctví

 • vedení podvojného účetnictví
 • majetková a leasingová evidence
 • vyhotovení účetní závěrky, inventarizace účtů
 • rozvaha, výkaz zisků a ztrát
 • záznamní povinnost pro DPH
 • měsíční výkaznictví dle požadavků klienta
 • rekonstrukce účetnictví
 • kontrola účetnictví vedeného klientem

Vedení daňové evidence

 • zpracování daňové evidence fyzických osob (dříve jednoduché účetnictví)
 • záznamní povinnost pro DPH

Vedení mzdové evidence

 • kompletní zpracování mzdové agendy
 • zpracování měsíčních přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • zastoupení v jednáních a kontrolách orgánů sociálního a zdravotního pojištění

 

Uložit odkaz do záložek.